Spørsmål: Kommer Jesus veldig snart tilbake?

Svar: Dette er et spørsmål som har blitt stilt helt siden Paulus sin tid. 
Det er mange spådommer der ute om at Jesus kommer veldig snart tilbake, og en del kristne bruker mye tid, resurser og penger på å finne ut om Bibelens profetier går i oppfyllelse.

På slutten av 80’ tallet var dette et team som opptok meg mye, og over flere år studerte jeg alt det jeg kunne komme over av dette teamet.
Når jeg nå ser tilbake kan jeg se at mye av grunnen til mine studier på dette emne var at jeg håpet på at dette ville styrke min tro. I tillegge så hadde jeg mye frykt rundt dette emne, og det er dessverre slik at endetidsforkynnelse ofte er fryktbasert. Det har ofte fokus på hvem som er antikrist, hva dyretsmerke er og på trengselstiden. Hvem som er Gog og Magog som skal gå til krig mot Israel, og som kanskje vil sette i gang tredje verdenskrig også videre.
Mye av endetidsforkynnelsen kan i verste fall være en avsporing.


Les mer av teksten, eller lytt til undervisningen under:


Lytt til denne undervisningen


(fortsettelse av innledningsteksten)

Det er en ting jeg har oppdaget og det er at Bibelen er ikke først og fremst er negativt fokusert om endetiden. Jesus sa aldri: Skrem hverandre med disse ord, men oppmuntre hverandre!
Jeg vokste opp på 70’-80’ tallet, og det var mye snakk om endetiden og at Jesus kom snart tilbake da også (mye er akkurat det samme som da, det har bare forandret seg hvem som er antikrist, hva dyrets merke er og hvem Gog og Magog er. På 80’ tallet og under den kalde krigen var det Sovjetunionen, og noen mente det var Kina. Så forandret det seg til Iran eller Irak og muslimverden, nå har det forandret seg litt tilbake til Russland igjen.)

Jeg selv bar på mye frykt, som sagt, på dette emne, og frykten var ofte: Tenk om jeg ikke kommer med hvis Jesus kommer tilbake i år? Kanskje jeg har noen skulte synder jeg har glemt å bekjenne? Men alt dette bygde bare på frykt, og denne frykten kom ikke fra Gud.

Jeg tror forresten ikke Jesus kommer tilbake i år eller neste år, for det er fortsatt mange, mange mennesker som ikke har hørt om ham, og de trenger å høre om han først også! 
Jeg selv jobber blant et folkeslag fra Myanmar der de fleste aldri har hørt om Jesus.

Løfte om Jesus sin gjenkomst er knyttet opp til dette: Evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Jeg tror mye av det som blir forkynt om Jesus sin gjenkomst blant kristne i Norge og USA, som vi ofte hører litt mye på, er en avsporing, for den kan paralyserer kristne og sprer mye frykt. 
Den kan gjøre oss ineffektive, og den kan være en avsporing som heller er med på å forsinke Jesus sin gjenkomst, enn å fremskynde den.

Mitt fokus er på at alle skal få høre de gode nyhetene, som evangeliet betyr. Jeg ønsker å spre Guds kjærlighet, ikke spre frykt om hans gjenkomst.

Ja Jesus kommer tilbake! Det tror jeg også fult og fast på, men det handler først og fremst om at alle skal få høre om hans store kjærlighet mot oss, og det vil også være med på å bringe Jesus tilbake.
Ønsker du å være med meg på dette, det er min utfordring til deg!

Matt 24:14
Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.


Podcast!

Her kan du abonnere på ukens podcast(Du trenger programmet iTunes)
Abonner på ukens undervisning her! Audio/mp3
Hvis du ikke bruker iTunes er podcast adressen: 
http://www.bibelundervisning.com/mp3.xml


Du kan også følge undervisningen på video!

Vimeo
Se mine undervisnings videoer på Vimeo
Du kan også abonnere på mine videoer på Vimeo her!

YouTube
Jeg har også noen videoer på YouTube.

 

Facebook
Jeg legger også ut videofilene hver uke på Facebook siden: Bibelundervisning. Følg gjerne denne siden også


Støtt gjerne denne siden!

Det koster både en del tid og penger å lage undervisningen, videoene og disse sidene.
Disse sidene er laget på helt frivillig basis, og jeg får ingen annen støtte enn det som blir gitt frivillig til den.
Så hvis du skulle ønske å støtte meg med dem økonomisk kan du bruke dette kontonr.
(Tore Johannessen) 9710 27 46787 eller se denne siden (du kan også bruke Visa gjennom PayPal)