• Spørsmål:
  Hva var hensikten med loven og de ti bud?

 • Svar:
  Det er noen grunner til at loven ble gitt, og det skal vi se på nå. (se teksten under video også)
   


  Første grunn:
  For å beskytte Israel som en nasjon.
  Den ble gitt for at synd ikke skulle ødelegge Israel som nasjon og folk som igjen ville ha hindret at Jesus ble født av en jomfru.
  De hadde ikke Den Hellige Ånd slik som vi har (som er kristne), de var alle i syndere og i dens makt, de hadde alle syndelegemer, og loven hjalp til at synden ikke fikk helt fritt spillerom.

  Andre grunn
  For de som ikke kjenner Gud og kjærligheten.
  De som ikke kjenner kjærligheten, og kjenner Gud, kan loven være en rettesnor. 
I samfunnet som vi lever i trenger vi lover, og du kan se at mange lovet i de fleste samfunn er på en eller annen måte bygger på noen av de ti bud.
  Det er for eksempel en lov imot å stjele og myrde, og vi kan være glad for det, for det er til vår beskyttelse.
  Det at vi ikke er under loven gjør selvfølgelig oss kristne ikke fritatt fra loven i samfunnet vårt. Hvis jeg kjører fort, og blir tatt, så må jeg også ta konsekvensene av det. Jeg kan ikke si: Jeg en kristen, og jeg er ikke under loven, så fartsgrensen gjelder ikke for meg.

  Det som det går ut på er at om vi ikke skulle følge loven så gjør ikke det at vi mister vår rettferdig for Gud. Vi har allerede fått rettferdighet, og vi er allerede rettferdige ved tro.
  1Tim 1:9
  9 En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn,

  Tredje grunn
  Den viser at du selv ikke kan oppnå rettferdighet!
  Den ble også gitt for å vise at det er ingen som kan klare å leve opp til standarden den setter.
  De ti bud forteller oss Guds standard for hellighet, den ikke bare viste oss Guds standard, men den er fremdeles det. Men problemet er at i oss selv, og ved oss selv, vil vi aldri klare å leve opp til den! Og husk det handlet ikke bare om gjerninger, men også om tanker, ord og holdinger vi har. Det var dette Jesus viste oss i bergprekenen blant annet.

  Loven viser at vi aldri uten Gud og hans nåde kan klare å bli rettferdige, for ved loven kommer erkjennelsen av synd. Den viser at du trenger en frelser, du trenger å sette din lit til en person som oppfylte loven for deg.
  Rom 3:20
  20 Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.

  Det er faktisk slik at loven aldri ble ikke gitt for at du skal få seier over synd, men den vil vise deg hvor umulig det er for deg selv, og ved deg selv og overvinne synd.
  Den ble gitt for at du skal forstå at ved dine egne hellige gjerninger gjør den deg ikke rettferdig for Gud!

  De første 2000 årene klarte både Abraham og hans etterfølgere seg uten loven, og hva var det som gjorde de rettferdige? Det var ikke loven, men tro. Og det er også slik med oss i dag, vi får rettferdighet ved tro!
  Gal 3:6-9
  6 Slik var det med Abraham: Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.
  7 Derfor skal dere vite at bare de som er av tro, de er Abrahams barn.
  8 Og da Skriften forutså at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd: I deg skal alle folkeslag bli velsignet.
  9 Så blir da de som er av tro, velsignet sammen med den troende Abraham.
  (BGO)

  Gud har alltid vært ute etter et forhold med oss, og ikke et forhold som er bygd på lov.
  Vårt forhold til Gud skal være basert på kjærlighet til ham, ikke ved å prøve å holde de ti bud eller andre lover (som at du må be, lese Bibelen og gi tienden)!